Před samotným přetaktováním a změnou nastavení BIOSu je třeba přizpůsobit prostředí operačního systému.

Odinstalovat všechny nepotřebné programy, například hry, Media Center, vyhledávání hlasem a podobné, které potřebné nejsou a i když je uživatel nespustí, jsou aktivní po spuštění systému, zabírají volnou paměť a výkon procesoru. Aktualizovat samotný operační systém a ovladače na poslední známe verze. Postupně se tím opravují chyby v softwaru, což zlepšuje kompatibilitu a zvyšuje výkon.
V nastavení operačního systému se vypneme vizuální prostředí Windows Aero, které zatěžuje procesor a grafický čip, a změníme nastavení grafického schématu na základní. Změnou schématu bylo docíleno toho, aby komponenty pracovaly na maximální výkon za všech okolností. U přetaktování je snaha se dostat až na hranici možností daného kusu procesoru.
Vypnutím funkce Core Mode automaticky snížíme napětí jader, které mají nízké zatížení. Aby bylo dosaženo stability operačního systému, je v některých případech třeba vysokého napětí procesoru. Samovolné zvýšení frekvence by mohlo překročit tuto hranici, což by mohlo způsobit „zhroucení“ operačního systému.

Důležitou částí je sledování teploty procesoru.

Přetaktování procesoru změnou frekvence FSB.

Při přetaktování procesoru změnou frekvence FSB je vhodné nejdříve zjistit nejvyšší dosažitelný kmitočet FSB při stejné frekvenci procesoru. To je možné při zvyšování frekvence FSB a současně snižováním násobiče procesoru (frekvence procesoru je násobkem frekvence FSB a násobiče). To je výhodné z důvodu, že případné chyby a „pády“ počítače jsou způsobeny příliš vysokou hodnotou frekvence FSB, nikoliv procesoru. Je tedy jednodušší zjistit případné důvody nestability počítače. Pro nejvyšší dosaženou frekvenci FSB následně postupně zvyšovat hodnotu násobiče procesoru až na maximální hranici.

Smysl zvýšení pouze frekvence FSB záleží na využití počítače. Zvýšení je použitelné při komplexním využívání, kde programy zatěžují nejen procesor, ale i grafickou kartu atd.. Takové programy jsou například počítačové hry.
Pokud je zatěžován pouze procesor, například u simulací, přetaktování FSB nemá význam. Přetaktování FSB má smysl v kombinaci s přetaktováním procesoru, kde dojde k výraznému zvýšení výkonu celého počítače. Z hlediska teploty procesoru a spotřeby počítače jsou obě metody téměř identické.

Popsané metody jsou univerzální a lze je použít na většinu dostupného vybavení.

Author: admin_wmcz

m