Zákaznické centrum

Zákaznické centrum slouží pro veškerou správu servisních případů,
správu Archivu, digitalizace a evidence dokumentů a dostupných aktualizací dodávaného softwaru, jak pro firmy tak domácnosti.

Stabilní práce s it technikou

Digitalizace - Archivace

Naše portfolio služeb skvěle šetří váš drahocenný čas.

Digitální nebo papírové data dělíme na živé ( aktivní, se kterými lze pohodlně pracovat ) a tiché, které jsou uloženy v archivu po zadanou dobu.

Pokud jste fyzická nebo právnická osoba, neváhejte nás kontaktovat. Do digitální podoby převedeme celý váš archiv nebo jen vybranou agendu. Archivní boxy nebo šanony a pod. u vás vyzvedneme na základě přijímacího protokolu GDPR.

Likvidujeme digitální data včetně mechanické destrukce harddisků, CD a jiných paměťových nosičů.

NAŠE SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ŽIVÉ NEBO TICHÉ DOKUMENTY

evidence softwaru

evidence softwaru

Všechny zakoupené licence máte přehledně na jednom místě a dostupné odkudkoliv pro jejich obnovení. 

fakturace úkonů

fakturace úkonů

Fakturujeme měsíčně. Navazující a dodatečné služby fakturujeme po provedeném úkonu (např. zřízení evidence, vyhledávání, časové harmonogramy, tisk, skenování atd.).
evidence dokumentů

evidence dokumentů

Potřebujete uložený dokument? Vyhledáme, zapůjčíme či naskenujeme a zašleme, nebo přijedete osobně a využijete naši archivační službu.
Expirace a zničení

Expirace a zničení

Hlídáme termíny uschování a skartaci dokumentů v papírové a kartonové podobě.  Používáme proces vícestupňové třídy zničení.

Smluvní pomocník

Smluvní pomocník

Digitalizaci, archivaci dat a dokumentů provádíme na základě uzavřené smlouvy v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR).
PŘIJEDEME A VYZVEDNEME

PŘIJEDEME A VYZVEDNEME

Přijedeme k vám a vyzvedneme dokumentaci nebo celou agendu pro úschovnu nebo digitalizaci. Jsme vázáni mlčenlivostí.
13 let strategie

Obnovení dat do

2

dnů

7

dnů

14

dnů

30

dnů

pOSLEDNÍ

ZVEŘEJNENÉ PŘÍSPĚVKY

VPN

Odpovědnost za kritická data

 

Angažovanost a vyprávění příběhů o značce jsou jádrem našeho přístupu. Každý projekt zahajujeme zvážením cesty a zkušeností zákazníka a komplexním pohledem na všechny fyzické a digitální kontaktní body.

Navrhneme opatření, které po odsouhlasení
s objednatelem zajistí provozu schopný stav techniky v rámci software – hardware s minimalizací rizik.

Budeme mít odpovědnost za provedení a kontrolu záloh, dále za
pravidelnou kontrolu a monitorování zálohovacího úložiště. Jednou za měsíc provedeme zkušební obnovu kritických dat a jednou za 3 měsíce provedeme zkušební obnovu ostatních dat.

Dodáváme a pronajímáme techniku jejímž účelem je především zajištění bezproblémového a zabezpečeného chodu výpočetní techniky objednatele.

Blog

který napoví

Nastavení operačního systému a vypnutí funkcí

Nastavení operačního systému a vypnutí funkcí

26. 1. 2021 AISHA LX

Před samotným přetaktováním a změnou nastavení BIOSu je třeba přizpůsobit prostředí operačního systému. Odinstalovat všechny

Náprava špatného přetaktování a reset „natvrdo“

Náprava špatného přetaktování a reset „natvrdo“

26. 1. 2021 AISHA LX

Bylo provedeno přetaktování a počítač se po zapnutí nespustí, pravděpodobně bylo dosaženo maximální hranice taktu

Velké množství tepla, může způsobit zmaření investice

Velké množství tepla, může způsobit zmaření investice

22. 1. 2021 AISHA LX

Procesory vyzařují velké množství tepla, které může způsobit jejich zničení. Proto se aplikuje tepelná ochrana,

Poskytujeme řešení pro rozvoj vašeho podnikání

Angažovanost a vyprávění příběhů o značce jsou jádrem našeho přístupu. Každý projekt zahajujeme zvážením cesty a zkušeností zákazníka a komplexním pohledem na všechny fyzické a digitální kontaktní body.

® Hallo IT - Copyright 2021 webmario* Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací jsou vyloučena. Označení použitá mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. WM
m