Přetaktování odemknutého procesoru Intel® Core ™, paměti RAM a základní desky je způsob, jak si přizpůsobit svůj počítač. Pro vyšší výkon můžete upravit výkon, napětí, jádro, nastavení paměti a další klíčové systémové hodnoty. Pomáhá zrychlit vaše komponenty. Může také pomoci s úkoly náročnými na procesor, jako je vykreslování a překódování obrázků.

Napájení procesoru je ovlivněno parametry VDROOP a VDROP.
Jedná se o pokles napětí na procesoru při zátěži. VDROOP je parametr vytvářený přímo výrobci. Řízení PWM regulátorů probíhá pomocí pulsů a i když je jejich frekvence vysoká, nejsou regulátory schopny omezit napěťové špičky, které vznikají při přechodu procesoru mezi stavy (v zátěži – bez zátěže). VDROOP slouží ke snížení napětí procesoru tak, aby nedošlo k možnému překročení maximálního napájecího napětí.
Tyto parametry mohou způsobovat špatnou stabilitu systému po přetaktování (velký pokles napětí procesoru při zátěži). Proto se v některých případech provádí tzv. VDROP mod, který se provádí snížením odporu rezistoru (případně rezistorů) v PWMIC obvodu. Výsledkem je zvýšení napětí v obou stavech procesoru. U dražších základních desek je možné tyto parametry ovládat ručně přímo v BIOSu (většinou pod názvem LoadLine Calibration).

Author: admin_wmcz

® Hallo IT - Copyright 2021 webmario* Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací jsou vyloučena. Označení použitá mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. WM
m